Uses of the Erotic
Audre Lorde

“Uses of the Erotic” përcakton fuqinë e erotikës, emërton procesin me të cilin gratë janë zhveshur nga kjo fuqi dhe shqyrton se si gratë mund ta rimarrin atë. “Uses of the Erotic” shkëlqen midis trashëgimisë së fuqishme të fjalimeve dhe eseve të Audre Lorde dhe ka ndikuar në të menduarit feminist për më shumë se 15 vite. Idetë e rreme që Lorde hedh poshtë vazhdojnë në imagjinatën tonë kulturore: ndarja e erotizmit nga qasja shpirtërore dhe ajo politike.

Publikuar: 2000
16 faqe
Përmbledhje

Në esenë e Audre Lorde, “Uses of the Erotic”, ajo diskuton koston e shkëputjes së erotikës si burim fuqie dhe efektin që humbja e saj ka në ekzistencën e grave. Në thelb, erotika është një burim fuqie që ka aftësinë të krijojë ndryshim. Sistemet shtypëse kanë krijuar një “besim të rremë” të erotikës me pornografinë, duke krijuar një “mosbesim” dhe “frikë” tek gratë për fuqinë e tyre erotike.

Ajo krijon një binar midis pornografisë që “thekson ndjesinë pa ndjenjë”, kundrejt asaj erotike që është ndjesi me ndjenjë, por edhe kënaqësi, qëllim dhe ‘ngopje’. Ajo e lidh këtë me ndjenjën tonë të punës, jo vetëm për të punuar për “bukë”, por një ndjenjë qëllimi. Puna jonë më pas “bëhet një vendim i ndërgjegjshëm”.

 

Vlerësime

Duhet të jetë një ‘Bibël’ për të gjitha gratë.

 

"Uses of the Erotic" më kujton "All About Love" të Bell Hook, por Lorde është kompakte dhe vjen nga një vend tjetër. Një vend më sensual dhe i vetë-aktualizuar, nëse kjo ka ndonjë kuptim. Unë do ta rekomandoja këtë ese për të gjithë kudo, veçanërisht ata nga komunitetet e margjinalizuara.

Porosit Online